Prva stran   Letni program dela   Rastline Bohorja   Bohorski poročevalec   Odsek seniorjev Prijava v CMS   Webmail
Informacije članom društva Opredelitev planinskih poti po zahtevnosti

LAHKA POT: je tista, kjer si pri hoji ni potrebno pomagati z rokami. Je dovolj široka, da omogoča varno hojo tudi manj izkušenim planincem.

ZAHTEVNA POT: vodi preko težjih mest, pomagati si je treba z rokami. Nujna je primerna telesna kondicija.

ZELO ZAHTEVNA POT: je tista, kjer je raba rok pri hoji nujno potrebna. Na poti so varovalne naprave (pletene jeklenice in klini). Pot je primerna le za dobro izurjene in fizično pripravljene planince. Za ljudi z vrtoglavico takšna pot ni primerna.
Kontakti in objave

Izleti-ture bodo redno objavljene v naših oglasnih omaricah; tudi s posebnimi pisnimi in e-obvestili in predvsem na spletni strani.

Podrobnejše informacije o izletih/turah lahko dobite pri organizatorju:
Marjan Poznič 041 901 308
ali pri naslednjih vodnikih:
Gregor Umek 040 719 096
Damjan Omerzu 031 868 590
Simon Poznič 041 813 273
Klemen Hlebec 040 726 825
Žiga Krevelj 041 935 551
Boštjan Kozole 041 292 723

Planinsko društvo si pridržuje pravico do sprememb razporeda in datumov tur v odvisnosti od objektivnih pogojev.

Za zahtevne ture v juliju, avgustu in septembru je potrebno stabilno in lepo vreme, zato se bodo datumi prilagajali vremenu.

Želimo vam varen ter srečen korak v gorah in obilo užitkov pri izvedbi planinskih tur.
Vpis in članarina

Članarino lahko poravnate v prostorih društva na Senovem, Titova 106/I-vhod zadaj, vsak ponedeljek v času uradnih ur ali pa pri vašem dosedanjem poverjeniku za članarino planinskega društva.

Priporočamo, da članarino poravnate čimprej in si s tem zagotovite ugodnosti kot sledijo v nadaljevanju.

Po Zakonu o društvih je član društva tisti/a, ki ima za tekoče leto plačano članarino.

Vsi člani PD Bohor Senovo imajo v "Koči na Bohorju" priznan dodatni 10% popust pri nočitvah in prehrani. Informacija o popustu je izobešena na vidnem mestu v koči.

KATEGORIJE članstva v letu 2013 Članarina v EUR
A+ polnoletna oseba - aktivni obiskovalec domačih in tujih gora z največjim obsegom ugodnosti
65,00
A+/ družinski popust
60,60
A polnoletna oseba - aktivni obiskovalec domačih in tujih gora z večjim obsegom ugodnosti
55,00
A/ družinski popust
50,60
B polnoletna oseba - aktivni obiskovalec domačih in tujih gora z osnovnim obsegom ugodnosti
22,00
B/ družinski popust
17,60
B1 polnoletna oseba - oseba, starejša od 65 let z osnovnim obsegom ugodnosti
16,50
S+Š srednješolec ali študent do vključno 26. leta starosti
14,00
S+Š/ družinski popust
11,20
P+O predšolski ali osnovnošolski otrok in mladostnik
6,00
P+O/ družinski popust
4,80
OPP oseba s posebnimi potrebami, brez poslovne sposobnosti
6,00
OPP/ družinski popust
4,80
PPD članarina podpornega člana PD BOHOR Senovo
5,00

OPOMBA: Za družino se štejeta tudi mati samohranilka ali oče samohranilec z vsaj enim otrokom.

Vse o članarini PZS, navodila, zavarovanje, ugodnosti članstva in popusti