Prva stran   Letni program dela   Rastline Bohorja   Bohorski poročevalec   Odsek seniorjev Prijava v CMS   Webmail
Predstavitev društva

Planinsko društvo je bilo ustanovljeno leta 1954.


Kontakt:

Naslov: Planinsko društvo Bohor Senovo, Titova cesta 106/I, 8281 Senovo
Telefon: (07) 497 30 82
E-pošta: info@pdbohor.si, pdbohor@gmail.com
Spletna stran: pdbohor.si

TRR: 02980-0018875972
Davčna št.: 43978045
Matična št.: 5152330000

Predsednik: Hinko Uršič, (031) 319 032

Društvo ima prostore v prvem nadstropju rudniške stavbe na Titovi cesti 106/I v Senovem. Uradne ure so vsak ponedeljek: Članarino lahko poravnate v prostorih društva ali pri poverjenikih. Vse o vrstah in višini članarine lahko najdete v rubriki Informacije članom.


Kako smo organizirani:

Upravni odbor

Upravni odbor šteje 11 članov in vodi društvo ter sprejema sklepe o njegovem delovanju. Člani UO so zadolženi za posamezna področja dela.

Ime in priimek Funkcija Telefon GSM E-pošta
Hinko Uršič predsednik 07 490 30 80 031 319 032 hinko.ursic@nek.si
Marko Krajnc podpredsednik PD in predsednik gospodarske komisije   040 525 279 mrk.kranjc@gmail.com
Damjan Omerzu tajnik   031 868 590 damjan.omerzu@gmail.com
Marija Božičnik blagajničarka in načelnica odseka seniorjev   041 652 104 mari.bozicnik@gmail.com
Marjan Poznič predsednik komisije za izletništvo 07 497 05 43 041 901 308 marjan.poz@gmail.com
Simon Poznič gospodar društvenega imetja   040 528 887 poznic.simon@gmail.com
Klemen Hlebec načelnik mladinskega odseka   040 726 825 klemen.hlebec@gmail.com
Blaž Petan načelnik markacijskega odseka   031 701 418 lasko.b.@gmail.com
Jelka Urh predsednica komisije za tradicionalne prireditve   041 458 446 jelkaurh@gmail.com
Gregor Umek načelnik vodniškega odseka   040 719 096 gregor_umek@yahoo.com
Boštjan Kozole evidentičar 07 497 20 14 041 292 723 bostjan.kozole@kabelnet.net

Nadzorni odbor

Nadzorni odbor šteje 3 člane in spremlja delovanje UO in ostalih organov društva.

Ime in priimek Funkcija
Edi Mirt član nadzornega odbora
Miroslav Mikeln predsednik nadzornega odbora
Aleksander Strupeh član nadzornega odbora

Častno razsodišče

Častno razsodišče šteje 3 člane in rešuje morebitne nepravilnosti znotraj društva.

Ime in priimek Funkcija
Albina Mahovne članica častnega razsodišča
Janko Lubi predsednik častnega razsodišča
Veljko Vižintin član častnega razsodišča


Komisije v okviru PD Bohor Senovo:

Ponosni smo na:

Naši cilji:

Mediji o nas:

Logotipi društva: