info@pdbohor.si | 07 497 30 82 | Titova cesta 106/I, 8281 Senovo | SI56 0298 0001 8875 972 | Davčna št.: 43978045 | Prijava v CMS

Predstavitev društva

Planinsko društvo je bilo ustanovljeno leta 1954. 

Kontakt: 

Naslov: Planinsko društvo Bohor Senovo, Titova cesta 106/I, 8281 Senovo
Telefon: (07) 497 30 82
E-pošta: info@pdbohor.sipdbohor@gmail.com
Spletna stran: pdbohor.si

TRR: 02980-0018875972
Davčna št.: 43978045
Matična št.: 5152330000

Predsednik: Hinko Uršič, (031) 319 032

Društvo ima prostore v prvem nadstropju nekdanje rudniške upravne stavbe na Titovi cesti 106/I v Senovem. Uradne ure so vsak ponedeljek:

 • v zimskem času - med 18. in 19 uro
 • v poletnem času - med 19. in 20. uro

Članarino lahko poravnate v prostorih društva ali pri poverjenikih.

Kako smo organizirani: 

Upravni odbor 

Upravni odbor šteje 11 članov in vodi društvo ter sprejema sklepe o njegovem delovanju. Člani UO so zadolženi za posamezna področja dela. 

Ime in priimek Funkcija GSM E-pošta

 Hinko Uršič

 predsednik  031 319 032  hinko.ursic@nek.si
 Marko Krajnc  podpredsednik PD in predsednik gospodarske komisije  040 525 279  mrk.kranjc@gmail.com

 Damjan Omerzu

 tajnik  031 868 590  damjan.omerzu@gmail.com

 Marija Božičnik

 blagajničarka in načelnica odseka seniorjev  041 652 104  mari.bozicnik@gmail.com

 Marjan Poznič

 predsednik komisije za izletništvo  041 901 308  marjan.poz@gmail.com

 Simon Poznič

 gospodar društvenega imetja  040 528 887  poznic.simon@gmail.com

 Klemen Hlebec

 načelnik mladinskega odseka  040 726 825  klemen.hlebec@gmail.com

 Blaž Petan

 načelnik markacijskega odseka  031 701 418  lasko.b.@gmail.com
 Jelka Urh  predsednica komisije za tradicionalne prireditve  041 458 446  jelkaurh@gmail.com

 Gregor Umek

 načelnik vodniškega odseka  040 719 096  gregor_umek@yahoo.com

 Boštjan Kozole

 evidentičar  041 292 723  bostjan.kozole@kabelnet.net


Nadzorni odbor 

Nadzorni odbor šteje 3 člane in spremlja delovanje UO in ostalih organov društva. 

Ime in priimek Funkcija
 Edi Mirt  član nadzornega odbora
 Miroslav Mikeln  predsednik nadzornega odbora
 Aleksander Strupeh  član nadzornega odbora


Častno razsodišče 

Častno razsodišče šteje 3 člane in rešuje morebitne nepravilnosti znotraj društva. 

Ime in priimek Funkcija
 Albina Mahovne  članica častnega razsodišča
 Janko Lubi  predsednik častnega razsodišča
 Veljko Vižintin  član častnega razsodišča


Komisije v okviru PD Bohor Senovo: 

 • Gospodarska komisija: skrbi za posodabljanje in vzdrževanje planinske koče na Bohorju.
 • Komisija za tradicionalne prireditve: skrbi za izvedbo naših tradicionalnih prireditev: Novoletno srečanje na Bohorju, Valentinov pohod, Jezikova in Kostanjeva nedelja, pohod Juriš na Bohor.
 • Komisija za izletništvo: skrbi za organizacijo društvenih izletov - vsaj enega na mesec.
 • Mladinski odsek: skrbi za delo z mladimi (organizirani so v OŠ Koprivnica, Senovo, Brestanica, Raka in vrtcu Senovo)
 • Odsek mentorjev in vodnikov: skrbi za vzgojo in usposabljanje vodnikov ter njihov status.
 • Odsek seniorjev: skrbi za organiziranje planinskih pohodov in izletov za starejše planince
 • Markacijski odsek: skrbi za urejanje in označevanje planinskih poti


Ponosni smo na: 

 • uspešne planinske ture in pohode
 • planinske tabore, ki jih organiziramo vsako leto
 • planinsko kočo na Bohorju
 • tradicionalne prireditve
 • urejene planinske poti po Bohorju
 • spletno stran društva


Naši cilji: 

 • povabiti v društvo nove člane in aktivirati nekdanje člane društva ter jih zainteresirati za aktivno delovanje v društvu
 • povečati število planinskih vodnikov, markacistov in organizatorjev izletov – tur
 • povezovati se z ostalimi društvi na območju Bohorja v skrbi za varstvo in ohranitev okolja
 • redno informirati člane društva o vseh društvenih aktivnostih (oglasne omarice, e-pošta, internet)
 • tradicionalne prireditve in pohode na Bohor nadgraditi z novimi vsebinami
 • zagotoviti trajne vire financiranja društva – pridobivanje sponzorjev in donatorjev

 

Logotipi društva: