KS Senovo podelila priznanje mladinskemu odseku PD Bohor Senovo

Uredil: Kostevc Sonja, 7 fotografij
Datum: 08.02.2014


 

1 130
© Boris Vovčko
2 128
© Boris Vovčko
3 130
© Boris Vovčko
4 129
© Boštjan Colarič
5 131
© Boris Vovčko
6 125
© S. Kostevc
7 110
© S. Kostevc