Nove smerne table na Bohorju

Uredil: Omerzu Damjan, 11 fotografij
Datum: 12.10.2015

Verjetno pa ste opazili tudi že, da nas ob planinskih poteh na Bohorju usmerjajo nove rdeče smerne table in tako bo obisk Bohorja prijaznejši tudi za tiste, ki jim naše poti še niso poznane. Za opravljeno delo so zaslužni markacisti našega društva.

1 90
2 90
3 89
4 89
5 86
6 84
7 86
8 85
9 83
10 81
11 85