Cvetje s planinskih poti

Uredil: Kostevc Sonja, 100 fotografij
Datum: 23.09.2009
1 156
Marjetičasta nebina Aster bellidiastrum
© Sonja Kostevc
2 242
Alpski mak - julijski - Papaver alpinum subsp. ernesti mayeri
© Sonja Kostevc
3 243
Alpski mak - julijski - Papaverum alpinum ssp. ernesti-mayeri
© Sonja Kostevc
4 243
Alpska velesa - Dryas octopetale
© Sonja Kostevc
5 236
Bodeča neža - Carlina acaulis
© Sonja Kostevc
6 243
Kuštravi oklep - Androsace villosa
© Sonja Kostevc
7 246
Clusijev petoprstnik - Potentilla clusiana
© Sonja Kostevc
8 251
Zvezdasti kamnokreč - Saxifraga stellaris subsp. alpigena
© Sonja Kostevc
9 240
Velecvetna zvezdica - Stellaria holostea
© Sonja Kostevc
10 255
Trnati osat - Cirsium spinosissimum
© Sonja Kostevc
11 146
Kobulasta vetrnica Anemone narcissiflora
© Sonja Kostevc
12 252
Bavarski zali kobulček - Astrantia bavarica
© Sonja Kostevc
13 247
Veliki zali kobulček - Astrantia major
© Sonja Kostevc
14 240
Močvirna samoperka - Parnassia palustris
© Sonja Kostevc
15 142
Planika Leontopodium alpinum
© Sonja Kostevc
16 301
Planika - Leontopodium alpinum
© Sonja Kostevc
17 148
Planika - Leontopodium alpinum
© Sonja Kostevc
18 258
Navadni srobot - Clematis vitalba
© Sonja Kostevc
19 247
Hribska perla - Asperula cynanchica
© Sonja Kostevc
20 147
Beli slizek Silene alba
© Sonja Kostevc
21 283
Živorodna dresen - Polygonum viviparum
© Sonja Kostevc
22 254
Sternbergov klinček - Dianthus sternbergi
© Sonja Kostevc
23 143
Montpellierski klinček Dyanthus hyssopifolius
© Sonja Kostevc
24 153
Šopasta zvončica Campanula thyrsoides
© Sonja Kostevc
25 157
Panonska detelja Trifolium panonicum
© Sonja Kostevc
26 249
Bleda detelja - Trifolium pallescens
© Sonja Kostevc
27 246
Divji nageljček - Dianthus sylvestris
© Sonja Kostevc
28 141
Divji nageljček - Dianthus sylvestris
© Sonja Kostevc
29 254
Triglavska roža - Potentilla nitida
© Sonja Kostevc
30 151
Brezstebelna lepnica - Silene acaulis
© Sonja Kostevc
31 156
Brezstebelna lepnica - Silene acaulis
© Sonja Kostevc
32 310
Okroglolistni mošnjak - Thlaspi cepeaefolium subsp. rotundifolium
© Sonja Kostevc
33 239
Dlakavi sleč - Rhododendron hirsutum
© Sonja Kostevc
34 254
Dlakavi sleč - Rhododendron hirsutum
© Sonja Kostevc
35 243
Navadni slečnik - Rhodothamnus chamaecistus
© Sonja Kostevc
36 250
Rožnordeči dežen - Heracleum austriacum ssp. siifolium
© Sonja Kostevc
37 262
Črnikasta homulica - Sedum atratum
© Sonja Kostevc
38 151
Orhideje: kukovičnik, črna murka, rdeča murka
© Sonja Kostevc
39 149
Rdeča murka Nigritella rubra
© Sonja Kostevc
40 250
Črna murka - Nigritella rhellicani
© Sonja Kostevc
41 151
Črna murka Nigritella rhellicani
© Sonja Kostevc
42 349
Panonski svišč - Gentiana pannonica
© Sonja Kostevc
43 154
Navadni rožni koren - Rhodiola rosea
© Sonja Kostevc
44 258
Navadni rožni koren (plodovi) - Rhodiola rosea
© Sonja Kostevc
45 260
Zlati dimek - Crepis aurea
© Sonja Kostevc
46 151
Sretena (križanec med potočno in gorsko) Geum
© Sonja Kostevc
47 133
Homulica
© Sonja Kostevc
48 208
Ledeniška zlatica - Ranunculus glacialis
© Sonja Kostevc
49 148
Glavičasti ušivec - Pedicularis rostratocapitata
© Sonja Kostevc
50 242
Glavičasti ušivec - Pedicularis rostratocapitata
© Sonja Kostevc
51 239
Pritlikava jerebika - Sorbus chamaemespilus
© Sonja Kostevc
52 262
Snežna kislica - Rumex nivalis
© Sonja Kostevc
53 157
Glavinec Centaurea
© Sonja Kostevc
54 235
Peresasti glavinec - Centaurea uniflora subsp. nervosa
© Sonja Kostevc
55 250
Grintavec - Scabiosa
© Sonja Kostevc
56 326
Turška lilija - Lilium martagon
© Sonja Kostevc
57 145
Turška lilija Lilium martagon
© Sonja Kostevc
58 146
Vetrovka Thalictrum aquilegiifolium
© Sonja Kostevc
59 164
Navadna planinska ločika Cicerbita alpina
© Sonja Kostevc
60 150
Alpska barčija Bartsia alpina
© Sonja Kostevc
61 250
Klobčasta zvončica - Campanula glomerata
© Sonja Kostevc
62 257
Alpska madronščica - Lineria alpina
© Sonja Kostevc
63 145
Alpska madronščica - Lineria alpina
© Sonja Kostevc
64 143
Repuš - Phyteuma
© Sonja Kostevc
65 266
Navadni alpski zvonček - Soldanela alpina
© Sonja Kostevc
66 429
Zoisova zvončica - Campanula zoysii
© Sonja Kostevc
67 273
Navadna orlica - Aquilegia vulgaris
© Sonja Kostevc
68 152
Čašasti sviščevec - Gentiana anisodonta
© Sonja Kostevc
69 243
Nemški sviščevec - Gentianella
© Sonja Kostevc
70 258
Brkata zvončica - Campanula barbata
© Sonja Kostevc
71 246
Planinska spominčica - Myosotis alpestris
© Sonja Kostevc
72 287
Triglavska neboglasnica - Eritrichum nanum
© Sonja Kostevc
73 145
Svišč Gentiana
© Sonja Kostevc
74 253
Trebušasti svišč - Gentiana utriculosa
© Sonja Kostevc
75 259
Triglavski svišč - Gentiana terglouensis
© Sonja Kostevc
76 154
Triglavski svišč - Gentiana terglouensis
© Sonja Kostevc
77 150
Clusijev svišč Gentiana clusii
© Sonja Kostevc
78 244
Julijski lan - Linum alpinum subsp. julicum
© Sonja Kostevc
79 152
Julijski lan Linum julicum
© Sonja Kostevc
80 268
Travnatolistna perunika - Iris graminea
© Sonja Kostevc
81 268
Ozkolistna preobjeda - Aconitum angustifolium
© Sonja Kostevc
82 236
Planinski srobot - Clematis alpina
© Sonja Kostevc
83 246
Visoki jeglič - Primula aletior
© Sonja Kostevc
84 263
Avrikelj - Primula auricula
© Sonja Kostevc
85 251
Dvocvetna vijolica - Viola biflora
© Sonja Kostevc
86 393
Alpski mak - kernerjev - Papaverum alpinum subs.kerneri
© Sonja Kostevc
87 157
Arnika Arnica montana
© Sonja Kostevc
88 338
Navadna pogačica - Trollius europaeus
© Sonja Kostevc
89 246
Navadna pogačica - Trollius europaeus
© Sonja Kostevc
90 148
Rumeno milje Paederota lutea
© Sonja Kostevc
91 141
Kranjska lilija Lilium carniolicum
© Sonja Kostevc
92 157
Kranjska lilija Lilium carniolicum
© Sonja Kostevc
93 147
Kranjska lilija Lilium carniolicum
© Sonja Kostevc
94 260
Lepi čeveljc - Cypripedium calceolus
© Sonja Kostevc
95 250
Lepi čeveljc - Cypripedium calceolus
© Sonja Kostevc
96 245
Skalna prerast - Bupleurum petraeum
© Sonja Kostevc
97 244
Vednozeleni kamnokreč - Saxifraga aizoides
© Sonja Kostevc
98 228
Vednozeleni kamnokreč - Saxifraga aizoides
© Sonja Kostevc
99 241
Bela čmerika - Veratrum album
© Sonja Kostevc
100 146
Kosmata škržolica Hieracium villosum
© Sonja Kostevc