Delovna akcija na Bohorju

Uredil: Kostevc Sonja, 29 fotografij
Datum: 28.06.2012

Izredno nizka temperatura, ki je trajala kar nekaj dni , prenizka snežna odeja 
ter preplitvo vkopana vodovodna cev so v februarju letos  povzročili zamrznitev
celotne vodovodne napeljave od zajetja pod Koprivnikom do vodohrana nad kočo.
Kočo so  z vodo oskrbeli senovski gasilci.

Takoj, ko je zima popustila, so Branko, Ivo in Boštjan preuredili samo zajetje
ter vkopali vodovodno cev pod cesto. Večji del popravila  je bilo sicer možno
opraviti s strojem, vendar je bilo zaradi razmočenega terena tako strojno kot
ročno delo precej zahtevno..

Nekaj deset metrov cevi ob Petrovi skali do vodohrana je bilo treba vkopati ročno.
Pa so se neko četrtkovo popoldne konec junija  "fantje" iz PD Bohor zbrali
na "delovni akciji" ter s krampi in lopatami  cev  vkopali .

Sanacija vodovodne napeljave je bila zaključena 10. julija, ko sta  bila z dodatno betonsko
zaščito oba vodohrana zavarovana pred vdorom umazanije.

 

1 182
© Hinko Uršič
2 175
© Hinko Uršič
3 173
© Hinko Uršič
4 167
© Hinko Uršič
5 170
© Hinko Uršič
6 160
© Hinko Uršič
7 160
© Hinko Uršič
8 167
© Hinko Uršič
9 162
© Hinko Uršič
10 164
© Hinko Uršič
11 156
© Hinko Uršič
12 157
© Hinko Uršič
13 156
© Hinko Uršič
14 157
© Hinko Uršič
15 169
© Hinko Uršič
16 168
© Hinko Uršič
17 161
© Hinko Uršič
18 158
© Hinko Uršič
19 161
© Hinko Uršič
20 150
© Hinko Uršič
21 145
© Hinko Uršič
22 158
© Hinko Uršič
23 147
© Hinko Uršič
24 150
© Hinko Uršič
25 157
© Hinko Uršič
26 145
© Hinko Uršič
27 161
© Hinko Uršič
28 157
© Hinko Uršič
29 182
© Hinko Uršič