info@pdbohor.si | 040 719 096 | Titova cesta 106/I, 8281 Senovo | SI56 0298 0001 8875 972 | Davčna št.: 43978045 | Prijava v CMS

Predstavitev društva

Planinsko društvo je bilo ustanovljeno leta 1954. 

Kontakt: 

Naslov: Planinsko društvo Bohor Senovo, Titova cesta 106/I, 8281 Senovo
E-pošta: pdbohor@gmail.cominfo@pdbohor.si
Spletna stran: pdbohor.si

TRR: 02980-0018875972
Davčna št.: 43978045
Matična št.: 5152330000

Predsednik: Gregor Umek, 040 719 096

Društvo ima prostore v prvem nadstropju nekdanje rudniške upravne stavbe na Titovi cesti 106/I v Senovem. Uradne ure so vsak ponedeljek:

 • v zimskem času - med 18. in 19 uro
 • v poletnem času - med 19. in 20. uro

Članarino lahko poravnate v prostorih društva ali pri poverjenikih.

Kako smo organizirani: 

Upravni odbor 

Upravni odbor šteje 11 članov in vodi društvo ter sprejema sklepe o njegovem delovanju. Člani UO so zadolženi za posamezna področja dela. 

Ime in priimek Funkcija GSM E-pošta

 Gregor Umek

 predsednik  040 719 096 gregor_umek@yahoo.com
 Simon Poznič  podpredsednik PD in predsednik gospodarske komisije  040 528 887  poznic.simon@gmail.com

 Damjan Omerzu

 tajnik  031 868 590  damjan.omerzu@gmail.com

 Marija Božičnik

 blagajničarka in načelnica odseka seniorjev  041 652 104  mari.bozicnik@gmail.com

 Marjan Poznič

 predsednik komisije za izletništvo  041 901 308  marjan.poz@gmail.com

 Laura Bohorič

 načelnica mladinskega odseka    laura.bohoric@gmail.com

 Marko Krajnc

 gospodar društvenega imetja  040 525 279  mrk.kranjc@gmail.com

 Blaž Petan

 načelnik markacijskega odseka  031 701 418  lasko.b.@gmail.com
 Jelka Urh  predsednica komisije za  tradicionalne prireditve  041 458 446  jelkaurh@gmail.com

 Klemen Hlebec

 načelnik vodniškega odseka  040 726 825  klemen.hlebec@gmail.com

 Boštjan Kozole

 evidentičar  041 292 723  bostjan.kozole@kabelnet.net


Nadzorni odbor 

Nadzorni odbor šteje 3 člane in spremlja delovanje UO in ostalih organov društva. 

Ime in priimek Funkcija
 Edi Mirt  
 Marija Krušič  
 Aleksander Strupeh  


Častno razsodišče 

Častno razsodišče šteje 3 člane in rešuje morebitne nepravilnosti znotraj društva. 

Ime in priimek Funkcija
 Albina Mahovne  
 Janko Lubi  
 Stani Mirt  


Komisije v okviru PD Bohor Senovo: 

 • Gospodarska komisija: skrbi za posodabljanje in vzdrževanje planinske koče na Bohorju.
 • Komisija za tradicionalne prireditve: skrbi za izvedbo naših tradicionalnih prireditev: Novoletno srečanje na Bohorju, Valentinov pohod, Jezikova in Kostanjeva nedelja, pohod Juriš na Bohor.
 • Komisija za izletništvo: skrbi za organizacijo društvenih izletov - vsaj enega na mesec.
 • Mladinski odsek: skrbi za delo z mladimi (organizirani so v OŠ Koprivnica, Senovo, Brestanica, Raka in vrtcu Senovo)
 • Odsek mentorjev in vodnikov: skrbi za vzgojo in usposabljanje vodnikov ter njihov status.
 • Odsek seniorjev: skrbi za organiziranje planinskih pohodov in izletov za starejše planince
 • Markacijski odsek: skrbi za urejanje in označevanje planinskih poti


Ponosni smo na: 

 • uspešne planinske ture in pohode
 • planinske tabore, ki jih organiziramo vsako leto
 • planinsko kočo na Bohorju
 • tradicionalne prireditve
 • urejene planinske poti po Bohorju
 • spletno stran društva


Naši cilji: 

 • povabiti v društvo nove člane in aktivirati nekdanje člane društva ter jih zainteresirati za aktivno delovanje v društvu
 • povečati število planinskih vodnikov, markacistov in organizatorjev izletov – tur
 • povezovati se z ostalimi društvi na območju Bohorja v skrbi za varstvo in ohranitev okolja
 • redno informirati člane društva o vseh društvenih aktivnostih (oglasne omarice, e-pošta, internet)
 • tradicionalne prireditve in pohode na Bohor nadgraditi z novimi vsebinami
 • zagotoviti trajne vire financiranja društva – pridobivanje sponzorjev in donatorjev

 

Logotipi društva: