info@pdbohor.si | 040 719 096 | Titova cesta 106/I, 8281 Senovo | SI56 0298 0001 8875 972 | Davčna št.: 43978045 | Prijava v CMS

Vpis in članarina

1. VIŠINA IN VRSTA ČLANARIN ZA LETO 2021

 

Kategorija članstva

Članarina [€]

A

polnoletna oseba - aktivni obiskovalec domačih in tujih gora z največjim obsegom ugodnosti

60,00

A/d - družinski popust

54,60

B

polnoletna oseba - aktivni obiskovalec domačih in tujih gora z osnovnim obsegom ugodnosti

28,00

B/d - družinski popust

22,60

B1

polnoletna oseba - oseba, starejša od 65 let z osnovnim obsegom ugodnosti

21,00

S+Š

srednješolec ali oseba s statusom študenta, do vključno 26. leta starosti, z osnovnim obsegom ugodnosti,

18,50

S+Š/d - družinski popust

15,00

P+O

predšolski ali osnovnošolski otrok, z osnovnim obsegom ugodnosti

8,00

P+O/d - družinski popust

6,40

IN

oseba s posebnimi potrebami (oseba, ki ji je delno ali v celoti odvzeta poslovna sposobnost oz. je roditeljska pravica podaljšana), z omejenim obsegom ugodnosti; 

8,00

IN/d - družinski popust

6,40

Po-PD

član PD, ki deluje v PD, podpira njegovo delovanje, ne zahaja pa v gore - podporni član PD Bohor Senovo

5,00

 

V letu 2020 je preko Planinske zveze Slovenije 1,00 € namenjen za Sklad planinskih koč.

Družinski popust se obračuna vsem družinskim članom, kadar članarino plačajo vsi družinski člani sočasno. Za družinske člane se štejejo, poleg staršev, še mladi do vključno 26. leta, ki niso zaposleni ali so brez lastnih dohodkov, ter osebe, ki jim je odvzeta poslovna sposobnost (OPP) in so člani družine. Za družino se šteje mati, oče in otrok ali mati samohranilka ali oče samohranilec z vsaj enim otrokom. Družinskega popusta se ne more koristiti zgolj za dve odrasli osebi, ne glede na njun pravno-socialni status.

 

2. KAKO SE VČLANIM ALI PLAČAM ČLANARINO?

Osebno v društveni pisarni na Titovi cesti 106 na Senovem v času uradnih ur.

Včlanitev je možna tudi na sedežu Planinske zveze Slovenije v Ljubljani, na spletnem portalu clanarina.pzs.si, v poletnih mesecih pa tudi na bencinskih servisih Petrol.

 

3. ČLANSKA IZKAZNICA

 

 

Cena izkaznice je 2,00 € (DDV in poštnina sta vključena). Novi člani bodo izkaznice prejeli naknadno po pošti na stalni naslov, in sicer predvidoma v roku 10 delovnih dni. Stroške izdaje novih izkaznic krijejo člani sami. Novi član mora s članarino poravnati tudi člansko izkaznico.

Člani A, B, B1 in S+Š, ki izkaznice že imajo, jih uporabljajo še naprej. V primeru izgubljene izkaznice, spremembe podatkov, zapolnjene izkaznice ipd. se lahko naroči nova.

 

4. TRAJANJE ČLANSTVA IN ZAVAROVANJE

Članstvo-zavarovanje traja od dneva včlanitve do 31. januarja prihodnjega leta. Zavarovanje začne teči ob polnoči naslednjega dne od dneva poravnane članarine.

 

Podrobnejše informacije o zavarovanju in članstvu so objavljene na spletnih straneh PZS.

 

PDF - informativna zgibanka PZS za leto 2021